Privacyverklaring

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Van de Groep Vertalingen aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verdergaat op deze website. Van de Groep Vertalingen is statutair gevestigd aan de Surinamelaan 83A (3818 TG) te Amersfoort en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 64456501. Van de Groep Vertalingen is per e-mail te bereiken via info@vandegroepvertalingen.nl en telefonisch via +31 (0) 630 118 901.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Van de Groep Vertalingen omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Van de Groep Vertalingen hecht veel waarde aan een goede inlichting en uitvoering hiervan. Zo wordt in deze privacyverklaring onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Van de Groep Vertalingen een wettelijke rechtsgrond die ten grondslag ligt aan de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Van de Groep Vertalingen valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van de Groep Vertalingen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2018.

Soorten persoonsgegevens, doel en termijn van verwerking
In eerste instantie worden de persoonsgegevens die je invult bij het contactformulier verwerkt. Dit zijn jouw naam, e-mailadres, deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met je op te kunnen nemen. Bovendien kunnen deze gegevens gebruikt worden om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn. Daarnaast worden er nog niet-identificeerbare gegevens verzameld, zoals IP-adressen.

Indien een dienst tegen betaling wordt uitgevoerd worden er extra gegevens verzameld. Het zal gaan om de volgende gegevens: voor –en achternaam, adres, KvK-nummer en telefoonnummer. Ook deze gegevens zijn noodzakelijk om de transactie uit te kunnen voeren.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is Van de Groep Vertalingen niet in staat om haar diensten uit te voeren.

Indien je geen persoonsgegevens aan Van de Groep Vertalingen wilt verstrekken, is Van de Groep Vertalingen niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Van de Groep Vertalingen niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan via een link onderaan de bevestigingsmail of door een mail te sturen naar info@vandegroepvertalingen.nl.

Cookies
Van de Groep Vertalingen maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer als je de website van Van de Groep Vertalingen bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie. Een voorbeeld van zo een cookie is Google Analytics. Google Analytics houdt onder andere bij hoeveel bezoekers de pagina van Van de Groep Vertalingen heeft. Deze cookies helpt Van de Groep Vertalingen om de pagina verder te ontwikkelen en de ervaring van de bezoeker te bevorderen.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Van de Groep Vertalingen. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Van de Groep Vertalingen is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Van de Groep Vertalingen raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Alle gegevens worden door Van de Groep Vertalingen zelf verwerkt en niet door andere verwerkers. Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld als Van de Groep Vertalingen op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Van de Groep Vertalingen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Indien je een klacht wil indienen over Van de Groep Vertalingen met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar info@vandegroepvertalingen.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.